मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले कोरोना भाईरस महामारीको कारण भएको लकडाउनले आफ्नो शेयर सदस्यहरुलाई केही कठीन पेरको महसुस गरी सञ्चालक समितिले ब्याज छुटको निर्णय गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार २०७७ बैशाख मसान्त भित्र किस्ता वा ब्याज बुझाएमा बुझाएको ब्याजको १० प्रतिशत, जेष्ठ मसान्त भित्र बुझाएमा ७ प्रतिशत र असार २० गते भित्र बुझाएमा ५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसै गरी बचतकर्ता शेयर सदस्य तथा बालबचतकर्ताहरुलाई २०७७ जेष्ठ र असार महिनामा संस्थामा भएको बचत (मासिक, दैनिक र बाल) मा ०.५ प्रतिशत ब्याज थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शेयर सदस्यहरुलाई सहज बनाउनको लागि ऋणको किस्ता ढिला तिरेबापत र बचत ढिला बुझाए बापत लिने हर्जना असार मसान्त सम्म किस्ता र बचत बुझाउदा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।