मिलिजुली कालिञ्चोक साकोसको आ.ब.२०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम र बजेट

०७७ असार २७
मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेको छ । यही नीति कार्यक्रम र बजेट आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को श्रावण १ गते बाट लागु हुनेछ । संस्थाको आगामी २७ औं (एकीकरण पछिको पहिलो) साधारणसभाबाट पारीत गरीनेछ । संस्थाले ७५ वटा कार्यक्रम सहित १६ करोड ८१ लाख ४१ हजार ७९० रकम बराबरको बजेट निर्माण गरेको छ ।